beton towarowy

Beton towarowy

Betoniarnia Malachit proponuje swoim Klientom dostawy na plac budowy betonu towarowego zwykłego. Oferujemy beton o klasach wytrzymałości C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 oraz C30/37. Dysponujemy nowoczesnym węzłem betoniarskim oraz sprzętem zapewniającym terminowy dowóz mieszanek betonowych. Na naszą flotę pojazdów składają się również pompy do betonu, które ułatwiają podawanie mieszanki na większą odległość i wysokość. Jesteśmy w stanie podawać beton do wylewania ław fundamentowych, płyt fundamentowych, stropów czy wszelkich konstrukcji. Obsługujemy również inwestycje związane z budownictwem liniowym. Nasza betoniarnia jest wyposażona w laboratorium, które umożliwia systematyczną kontrolę jakości wytwarzanych mieszanek betonowych, gwarantując właściwy skład i optymalne parametry materiału.

Beton towarowy PN-EN 206+A1:2016-12

Dostarczamy beton towarowy wykonany według wymagań normy PN-EN 206+A1:2016-12. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu reżimów technologicznych oraz stosowaniu kruszyw najlepszej jakości jesteśmy w stanie zaoferować beton wypełniający wszystkie oczekiwania zamawiającego. Produkujemy zarówno betony lekkie, przeznaczone do zagęszczania i stabilizowania podłoża czy wykonywania posadzek na gruncie, jak i betony konstrukcyjne, idealne na ławy, ściany czy też płyty fundamentowe lub nadproża i stropy. Poza betonem przeznaczonym dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego zajmujemy się również wytwarzaniem betonu mieszanego do użytku w obiektach przemysłowych.

Wytwarzany w naszej betoniarni beton towarowy posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu. Działające w naszej betoniarni laboratorium kontroluje skład mieszanki i jej parametry zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zamawiając beton towarowy w naszej firmie, Klienci mogą być pewni, że będzie on w pełni odpowiadał wymaganiom dokumentacji projektowej wznoszonego obiektu.

płyty betonowe

Betonowe elementy prefabrykowane - płyty

Betoniarnia Malachit proponuje swoim Klientom betonowe elementy prefabrykowane. W ofercie znajdują się prefabrykaty o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Wytwarzamy m.in. płyty betonowe oraz bloki betonowe. Przygotowujemy zarówno opracowane przez nas produkty, jak i podejmujemy się wykonania dowolnych elementów według specyfikacji Klienta, z zamówionej bądź opracowanej przez nas mieszanki. Dostępne produkty mogą być przez nas dostarczone w dowolne miejsce na terenie całego kraju. Załadunek prefabrykatów jest wliczony w cenę.

Prefabrykowane płyty betonowe

Wytwarzamy prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 300x150x15 cm. Produkowane przez nas płyty są zrobione z żelbetu, tj. betonu zbrojonego prętami ze stali zbrojeniowej. Płyty mają po 4 uchwyty transportowe rozmieszczone we wgłębieniach na dłuższych bokach.

Zastosowanie płyt drogowych

Produkowane przez betoniarnię Malachit płyty drogowe sprawdzają się znakomicie przy budowie dróg dojazdowych, placów manewrowych, utwardzaniu placów budów, wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej do pracy maszyn i sprzętu wszelkiego rodzaju. Płyty drogowe nadają się również do wykładania stanowisk przeznaczonych do składowania i przechowywania rozmaitych towarów. Mogą być także używane jako nawierzchnia przejazdów wszelkiego typu, przykrywania mostków czy przepustów. Płyty drogowe mogą być układane zarówno na utwardzonym i przygotowanym podłożu, jak i bezpośrednio na gruncie. Odpowiednie zagęszczenie podłoża oraz staranne ułożenie płyt gwarantuje znacznie większą wytrzymałość drogi na obciążenia i przekłada się na dłuższą ich eksploatację.

Produkujemy płyty o wymiarach

300x150x15
na życzenie klienta możliwość produkcji innych wymiarów płyt
Załadunek płyt jest wliczony w cenę, zapewniamy transport na terenie Polski.

bloki betonowe

Betonowe elementy prefabrykowane - bloki

W ofercie betoniarni Malachit znajdują się również prefabrykowane bloki betonowe. Dostępne są bloki o różnych wymiarach. Produkowany asortyment obejmuje bloki betonowe 180x60x60 cm, 120x60x60 cm oraz 60x60x60 cm. Bloki betonowe są wyposażone w specjalne uchwyty transportowe, które ułatwiają przenoszenie i sprawiają, że wykorzystanie elementów podczas wznoszenia różnych konstrukcji jest łatwiejsze.

Prefabrykowane bloki betonowe

Wytwarzane przez nas bloki betonowe są zbudowane podobnie jak klocki. W górnej części elementu znajdują się wypusty, a na spodzie wgłębienia. Dzięki temu elementy kolejnych warstw mogą być układane jedne na drugich, a zazębiające się wgłębienia i wypusty zapewniają stabilność i eliminują niebezpieczeństwo przesunięcia się elementu. Sprawia to, że te bloki mogą być używane na sucho, bez żadnej zaprawy, co przyspiesza tempo robót i umożliwia również wznoszenie obiektów tymczasowych. Dostępność bloków o różnych wymiarach ułatwia układanie na zakładkę, co umacnia konstrukcję.

Zastosowanie betonowych bloków oporowych

Betonowe bloki oporowe mogą być używane w wielu zastosowaniach. Można z nich wznosić m.in. mury oporowe, wypełniać konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach przemysłowych. Nadają się świetnie do budowy ścian rolniczych silosów przejazdowych. Bloki prefabrykowane mogą też posłużyć do budowy ścian i boksów w składach materiałów sypkich i opałowych.
Produkujemy elementy prefabrykowane wielko i mało gabarytowe.

Produkujemy elementy o wymiarach

180x60x60
120x60x60
60x60x60
Załadunek płyt jest wliczony w cenę, zapewniamy transport na terenie Polski.

drogi betonowe

Drogi betonowe

Betoniarnia Malachit oferuje wykonywanie dróg betonowych. Nawierzchnia wykonana z odpowiednio dobranej mieszanki betonowej jest gwarancją bardzo długiego okresu użytkowania sięgającego kilkudziesięciu lat. Dobrze przygotowana struktura konstrukcyjna drogi, prawidłowo ulepszone podłoże i starannie przygotowana podbudowa dają możliwość wykonania nawierzchni betonowej o znakomitej odporności na trwałe odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne.

Obszar zastosowania dróg z nawierzchnią betonową

Drogi z nawierzchnią betonową sprawdzają się zarówno przy bardzo dużym natężeniu ruchu i intensywnej eksploatacji, jak i przy niewielkim ruchu lokalnym. W pierwszym przypadku są one w stanie lepiej znosić obciążenia bez ryzyka powstawania kolein czy wyrw. Jeśli chodzi o drogi mniej uczęszczane, to wytrzymałość betonu przekłada się przede wszystkim na niższe koszty eksploatacji i utrzymania drogi. Drogi z nawierzchnią z betonu nadają się również jako dojazdy czy drogi wewnętrzne. Mogą ponadto być wykonywane zarówno jako podjazdy, jaki i miejsca postojowe czy place manewrowe. Drogi betonowe to znakomite rozwiązanie dla zarządców nieruchomości oraz firm poszukujących możliwości wykonania trwałej nawierzchni w pełni dostosowanej do ruchu cięższych pojazdów.

Zalety użytkowe dróg betonowych

Drogi betonowe mogą być łatwo dopasowane do poziomu obciążenia, np. zwiększonego ruchu pojazdów o większej masie. Beton bardzo dobrze przenosi wszelkie obciążenia, a jednocześnie warstwa nośna drogi może być dodatkowo zbrojona zarówno przy pomocy zbrojenia z prętów stalowych, jak i przy użyciu zbrojenia rozproszonego. Nawierzchnia drogi betonowej zużywa się wolniej, a w wielu przypadkach oferuje również niższy poziom hałasu. Drogi betonowe zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa niż drogi z mieszanek asfaltowych. Dzieje się tak dlatego, że dzięki jasnemu kolorowi nawierzchni oferują one lepszą widoczność. Przekłada się to również na niższe koszty oświetlenia, ponieważ światło z umieszczonych nad drogą lamp odbija się dodatkowo od nawierzchni. Ta cecha jest użyteczna również w przypadku dróg wewnętrznych i lokalnych. Jasna barwa oznacza także znacznie mniejsze nagrzewanie się nawierzchni latem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dróg w rejonach silniej zurbanizowanych.
Drogi o nawierzchni z betonu to również lepsza przyczepność, a co za tym idzie większy poziom bezpieczeństwa ruchu.

Układanie dróg betonowych

Układanie dróg betonowych może być wykonywane na różne sposoby. Firma Malachit proponuje swoim Klientom wykonywanie nawierzchni w deskowaniu stałym. Metoda ta polega na rozmieszczeniu szalunku na realizowanym odcinku i bezpośrednie podawanie mieszanki z betonowozów. Beton jest zagęszczany powierzchniowo lub wgłębnie w zależności od grubości nawierzchni. W zależności od panujących warunków atmosferycznych układana nawierzchnia musi być odpowiednio pielęgnowana. Ma to na celu dopasowanie tempa wiązania cementu do wymogów technologicznych i jest ważne zwłaszcza przy wysokiej temperaturze powietrza oraz dużym nasłonecznieniu. Za sprawą różnych wymagań danego zastosowania betonowi może być nadawana właściwa tekstura, np. bardziej lub mniej chropowata. Na nawierzchni drogi betonowej są też wykonywane dylatacje zapobiegające pękaniu. Wykonuje się zarówno szczeliny poprzeczne, jak i w przypadku dróg o większej szerokości, także podłużne. Szczeliny zapobiegają niekontrolowanym skurczom i rozszerzaniu się powierzchni drogi. Dla ochrony przed wnikaniem w głąb nawierzchni wody są wypełniane elastyczną masą lub specjalnymi profilami.

wynajem sprzętu

DUsługi sprzętowe

Betoniarnia Malachit oferuje Klientom usługi sprzętowe, polegające na udostępnianiu wybranych urządzeń wraz z doświadczonym operatorem do wykonania określonych zadań. Dzięki temu można zyskać większe możliwości dopasowania czasu pracy i zakresu realizowanych prac do własnych potrzeb. Jesteśmy bardzo elastyczni, zarówno jeśli chodzi o czas wynajmu, jak i o sposób rozliczania usługi, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów. W naszym parku maszynowym znajdują się m.in. betonomieszarki, pompy do betonu oraz ładowarki teleskopowe.

Wynajem betonomieszarki

Zachęcamy do korzystania z oferty wynajmu betonomieszarki, czyli popularnej gruszki do betonu. Auto tego rodzaju jest w stanie transportować przygotowaną mieszankę w dowolne miejsce, utrzymując ją stale w warunkach umożliwiających zachowanie wszystkich paramentów jakościowych. Betonomieszarki mogą dostarczać mieszankę betonową na miejsce prowadzenia robót niezależnie od jego lokalizacji i warunków terenowych.

Wynajem pompy do betonu

Nasze propozycje sprzętowe obejmuję również wynajem pompy do betonu. Urządzenia tego typu dają możliwość podawania mieszanki betonowej na znaczną odległość i wysokość. Dzięki systemowi rozkładanego rurociągu można obsługiwać zarówno większą powierzchnię, wylewając beton punktowo, tam gdzie jest potrzebny, jak i transportować go sprawnie na wyższe kondygnacje. Ta możliwość sprawdza się zwłaszcza przy wylewaniu stropów czy ścian i filarów położonych na wyższych piętrach. Nasze pompy mają wysoką wydajność i są w stanie przekazywać materiał o różnej gęstości.

Wynajem ładowarki teleskopowej

Wśród dostępnych u nas usług jest również wynajem ładowarki teleskopowej. Dzięki swojej konstrukcji tego rodzaju maszyny pozwalają na podnoszenie ładunków na znaczną wysokość. Oferują także spory wysięg. Ładowarki teleskopowe mogą za pomocą swojego osprzętu, np. wideł bardzo precyzyjnie umieszczać ładunek w wybranym miejscu. Sprawdzają się przy przenoszeniu elementów konstrukcyjnych, części ciężkich urządzeń czy maszyn. Można ich używać również przy instalowaniu wszelkiego osprzętu, a także przy rozmaitych pracach budowlanych czy wykończeniowych.